1403/02/04
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد وصف و جایگاه زیبایی شناختی آن در شعر خاقانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)
شناسه DOI
پژوهشگران محسن ذوالفقاری ، مهدی دهرامی

چکیده

ثبت نشده‌است!