1403/01/28
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اودیسه و رستم و سهراب در بوته نقد تطبیقی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
مجله فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقي
شناسه DOI
پژوهشگران محسن ذوالفقاری ، پرویز کوروش

چکیده

ثبت نشده‌است!