1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل الاستیک ورق کامپوزیت با استفاده از تئوری زیگزاگ بهبود یافته مرتبه بالاتر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تئوری زیگزاگ ، تئوری تغییر شکل برشی ، تئوری زیگزاگ بهبودیافته ، اصل کار مجازی
سال 1402
پژوهشگران رضا احمدی ، محمد جواد خوش گفتار

چکیده

نظریه زیگزاگ بهبود یافته در مورد صفحات چند لایه براساس نظریه تغییر شکل برشی مرتبه سوم ارائه شده است. برپایه فرضیات این نظریه، معادلات حاکم با استفاده از اصل کار مجازی استخراج شده و روشی تحلیلی برای حل این معادلات معرفی شده است. تابع زیگزاگ شیب ناپیوستگی در بین لایه های صفحات چند لایه را بهبود میدهد و منجر به تغییرات سهموی تنش برشی عرضی در امتداد ضخامت میشود که شرط تنش برشی صفر در سطوح آزاد را برآورده می کند. به منظور بررسی دقت و کارایی روش، خمش یک صفحه چند لایه مورد تحلیل قرار گرفته است و پس از اعتبار سنجی نتایج آن ارائه شده است.