1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی المان محدود مواد تجزیه پذیر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مدلسازی المان محدود، مواد تجزیه پذیر، مواد متخلخل، سابروتین نویسی
سال 1402
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار ، رضا احمدی

چکیده

در این مقاله نحوه‌ی مدل‌سازی المان محدود رفتار مکانیکی مواد زیستی تجزیه‌پذیر در نرم‌افزار آباکوس توضیح داده شده است. روش حل، ساخت مدل، تعریف خواص، بازه‌های زمانی، شرایط مرزی و شرایط بارگذاری، مش‌بندی و نحوه سابروتین‌نویسی و استفاده از آن تشریح شده است. ابتدا به شرح مدل‌سازی مواد متخلخل تابع مکان پرداخته شده و سپس مدل‌سازی مواد متخلخل با خواص مکانیکی تابع زمان شرح داده شده است. برای تعریف رفتار مکانیکی در آباکوس از سابروتین یومت استفاده گردیده است. از نرم‌افزار تک‌پلات 360 برای نمایش نتایج استفاده شده است. برای شبیه‌سازی المان محدود مواد تجزیه‌پذیر ورق متخلخل با الگوی توزیع تخلخل متقارن و با شرایط مرزی تکیه‌گاه ساده تحت بار توزیعی فشاری بعنوان مدل در نظر گرفته شده است و اثرات ضریب تخلخل، نسبت طول به ضخامت در ورق و زمان بر خواص مکانیکی و درنتیجه اندازه خمش بررسی شده است. در سابروتین نوشته شده مقدار تخلخل به‌صورت متقارن افزایش یافته و باعث کاهش مقدار مدول یانگ می‌شود. با افزایش ضریب تخلخل، جسم مقاومت خمشی خود را از دست داده و در مقابل اعمال نیرو ضعیف‌تر برخورد می‌کند، درنتیجه مقدار جابجایی در مرکز ورق افزایش می‌یابد. بررسی خواص مکانیکی ورق متخلخل با توجه به تغییرات مکان و زمان نشان می‌دهد مقدار مدول یانگ در در لایه‌های بیرونی نسبت به لایه‌های داخلی بیشتر است اما در گذر زمان و تخریب و تجزیه ماده به مرور کاهش می‌یابد. جهت صحت‌سنجی نتایج بدست آمده با نتایج تحلیلی مقایسه شده است.