1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز استاتیکی انحراف ورق های نازک آگزتیک تحت بارگذاری خمشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آگزتیک، ورق های نازک، انحنای گنبدی شکل، انحنای زین اسبی
سال 1399
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار ، علی برخورداری ، سید احمد حسینی

چکیده

مواد آگزتیک، موادی با ضریب پوآسون منفی هستند. این مواد در هنگام اعمال تنش کششی بر خلاف مواد معمول در راستای عمود بر نیروی وارده ضخیم تر و هنگام اعمال تنش فشاری نازک تر می شوند. در این بررسی، از تئوری کلاسیک و با استفاده از روش انرژی به بررسی انحراف ورق های نازک با ضریب پوآسون های متغیر پرداخته و جواب با روش الاستیسیته مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد که موادآگزتیک تحت خمش باعث انحنای دوگانه یا گنبدی شکل می گردد و مواد معمول نیز تحت خمش تبدیل به انحنای زین اسبی می گردند، همچنین با افزایش ضریب پوآسون منفی انحنای گنبدی شکل ورق های نازک آگزتیک بیشتر و با افزایش نسبت پوآسون مثبت انحنای زین اسبی ورق های نازک معمول نیز بیشتر می شود، نتایج به دست آمده برای ضریب پوآسون های 1- تا 0.5 معتبر است. باتوجه به اینکه مواد آگزتیک خاصیت جذب انرژی بالایی دارند از کاربرد این مواد تحت خمش در صنایع ورزشی برای ساخت پدهای محافظتی دست، سر و پا و تولید قطعات گنبدی شکل بدون ماشینکاری اضافی استفاده می شود.