1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تجربی و المان محدود اثر پارامترهای هندسی بر رفتار مکانیکی مواد آگزتیک تحت بار استاتیکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آگزتیک – نسبت پوآسون – المان محدود - پرینت سه بعدی – پردازش تصویر
سال 1398
پژوهشگران احسان سوری(استاد مشاور)، محمد جواد خوش گفتار(استاد راهنما)، حسن عباس زاده(دانشجو)

چکیده

ساختار آگزتیک دارای ضریب پواسون منفی است و تحت کشش یا فشار بر خلاف اجسام معمولی رفتار می کند. بدلیل خواص مکانیکی منحصربفرد این ساختار از جمله افزایش مقاومت در برابر برخورد، قابلیت انحنای دوگانه گنبدی شکل، تحقیقاتی گسترده ای در حال انجام می باشد. سازه های آگزتیک جز ساختارهای پیشرفته ای همچون کامپوزیت ها و بیومواد هستند که دارای خواص و کاربردهای متفاوت در زمینه های متنوع از قبیل نظامی، پزشکی، صنایع نساجی و هوا فضا می باشند. کارایی فوق العاده در جذب نیروی ضربه به عنوان جلیقه های ضد گلوله و تجهیزات مشابه، نسبت استحکام به وزن بسیار بالا در ساندویچ پنل های سبک وزن و همچنین در مهندسی بافت قلب، جهت تولید استنت قلبی از جمله کاربردهای آن می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدلسازی المان محدود شبیه سازی و تحلیل صورت پذیرفت و پارامترهای مختلف هندسی ساختار سلولی آگزتیک بررسی گردید و صحت سنجی نتایج بوسیله تست های تجربی از مدل تولید شده بوسیله فناوری چاپ سه بعدی و محاسبه جابجایی عرضی به کمک پردازش تصویر مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت که نتایج مدلسازی المان محدود، نمونه های تجربی و پردازش تصویر توافق خوبی را نشان می دهد. با تغییر در پارامترهای مختلف هندسی ساختار می توان به خواص بهتری دست پیدا نمود. بنابراین در این پژوهش به بررسی موارد زیر پرداخته شد: اثر زاویه بین اجزای سلول، نسبت ارتفاع به طول سلول، اثر ابعاد کلی ساختار، اثر ابعاد سلول واحد، اثر ضخامت و همچنین طرح های جدید جهت بهبود عملکرد ساختار آگزتیک مانند فیلت در ستون و ضخامت ترکیبی پیشنهاد گردید.