1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل ارتعاش آزاد ورق لایه ای کامپوزیت بر اساس تئوری زیگ زاگ بهبود یافته
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تئوری زیگ زاگ، تغییر شکل برشی، ارتعاش آزاد، ورق های کامپوزیت.
سال 1398
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار ، محمود محمدی

چکیده

در این مقاله تحلیل ارتعاش آزاد ورق کامپوزیتی چندلایه با استفاده از تئوری زیگ زاگ بهبود یافته ارائه شده و دقت و کارایی آن مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات جابجایی در صفحه به صورت خطی در راستای ضخامت در نظر گرفته شده و برای در نظر گرفتن اثر جابجایی های بین لایه ای، تئوری زیگزاگ به کار گرفته شده است. محاسبه دقیق تنش های برشی بین لایه ای که پارامتری مهم جهت بررسی کامپوزیت ها در پدیده لایه لایه شدن میباشد، از مزیت های مهم این روش است. بدین منظور یک صفحه کامپوزیتی چند لایه مستطیلی با شرایط مرزی تکیه گاه ساده در نظر گرفته و با استفاده از اصل کار مجازی، معادلات حاکم بر ورق بدست آمده است. در پایان، به ازای نسبت های مختلف ضخامت، فرکانس های طبیعی ورق محاسبه شده است. استفاده از این تئوری علاوه بر در نظر گرفتن اثرهای بین لایه ای و پاسخ دقیق تر، محدودیت های استفاده از تئوری برشی مرتبه اول مانند استفاده از ضریب تصحیح تنش برشی را نیز ندارد.