1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل الاستیک ورق چند لایه ی کامپوزیت با استفاده از تئوری زیگزاگ و روش انرژی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تئوری زیگزاگ، اثر بین لایه ای، کامپوزیت ها
سال 1397
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار ، مهدی کریمی

چکیده

در این مقاله تحلیل الاستیک ورق های چند لایه اورتوتروپیک با استفاده از تئوری زیگزاگ و روش انرژی انجام شده است. برای مدلسازی اثر جابجایی های بین لایه ای از تئوری زیگزاگ بهبود یافته استفاده شده است. تغییرات جابجایی در صفحه به صورت خطی در نظر گرفته شده و برای در نظر گرفتن اثر جابجایی های بین لایه ای، تئوری زیگزاگ به کار گرفته شده است. استفاده از این تئوری نیاز به ضریب تصحیح برشی نداشته و توضیع دقیق تری از تنش در هر لایه ارائه میکند. با در نظر گرفتن ورق های با ضخامت کم، جابجایی در راستای ضخامت ثابت در نظر گرفته شده است. با ارائه نتایج عددی، نتایج این تحلیل با تئوری برشی مرتبه اول ، تئوری زیگزاگ و حل سه بعدی الاستیسیته مقایسه شده است. استفاده از این تئوری علاوه بر در نظر گرفتن اثرهای بین لایه ای و پاسخ دقیق تر، محدودیت های استفاده از تئوری برشی مرتبه اول مانند استفاده از ضریب تصحیح تنش برشی را نیز ندارد.