1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
فرمولبندی عمومی برای آنالیز ترموپیزوالکتریک یک سازه ساخته شده از مواد مدرج الکتریکی با استفاده از روش انرژی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پیزوالکتریک، سیلندر جدار ضخیم، مواد مدرج، روش انرژی، فانکشنال
سال 1390
مجله نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران
شناسه DOI
پژوهشگران غلامحسین رحیمی ، محمد عارفی ، محمد جواد خوش گفتار

چکیده

مقاله حاضر به مطالعه ترموالاستیک یک سازه ساخته شده از مواد مدرج الکتریکی با استفاده از روش انرژی می پردازد. سازه مورد نظر تحت بار حرارتی، خارجی و جسمی 4 می باشد. کاربرد روش انرژی در آنالیز عمومی سازه های پیزوالکتریک برای اولین بار در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. عبارت انرژی با ترم های کلاسیک توانایی پیش بینی رفتار ترموالاستیک یک سازه دلخواه را مانند روش های قبلی مانند روش تعادل ندارد. روش حاضر ترم جدیدی را برای پیش بینی صحیح رفتار ترموالاستیک سازه های مدرج پیزوالکتریک بنام ترم انرژی افزوده 5 ارائه می کند. این ترم بیانگر انرژی لازم برای افزایش دمای آن قسمت از سازه است که در اثر بارهای مکانیکی و حرارتی افزایش پیدا کرده است. سایر ترمهای انرژی مانند قبل در نظر گرفته می شود. معادلات حاکم بر سیستم با استفاده از روابط اویلر استخراج می شود. معادلات نهایی سیستم شامل معادلات تعادل و ماکسول خواهد بود. فرآیند استخراج معادلات نهایی سیستم نشان می دهد که معادله ماکسول که در مقالات قبلی بصورت معادله ای مستقل در نظر گرفته می شد از فرم عمومی فانکشنال سیستم قابل استخراج می باشد. درستی کاربرد روش جدید با ترم در نظر گرفته شده با بررسی یک نمونه کاربردی مورد بررسی قرار می گیرد.