1403/01/25
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر متغیرهای مرتبط با پارچه جاذب بر عملکرد دستگاه آب‌شیرین‌کن خورشیدی پلکانی با استفاده از روش تاگوچی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آب‌شیرین‌کن خورشیدی پلکانی، افزایش استحصال شیرین‌سازی، پارچه جاذب، طراحی آزمایش، روش تاگوچی.
سال 1402
مجله نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر
شناسه DOI
پژوهشگران محمد خلیلی ، معین طاهری ، حسن هوشنگی ، فائزه شاکری ، امیررضا طهماسبی

چکیده

تأمین آب شیرین همواره یکی از مهم‌‌ترین دغدغه‌های بشر بوده و روش‌های مختلفی برای رفع این دغدغه مورداستفاده قرار گرفته است. از ساده‌ترین دستگاه‌های ساخته شده تصفیه آب شور به کمک انرژی خورشید، دستگاه آب‌‌شیرین‌کن خورشیدی پلکانی است. در این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر استفاده از پارچه به‌عنوان ماده جاذب و متغیرهای مربوط به آن بر میزان تولید آب شیرین پرداخته شده است. در این راستا یک دستگاه آب‌شیرین‌کن خورشیدی پلکانی ساخته‌شده و متغیرهای مرتبط با پارچه و بر همکنش آن‌ها مورد آزمایش قرار گرفته است. متغیرهای بررسی شده در آزمایش عبارت‌اند از: جنس پارچه، رنگ پارچه، تعداد لایه‌های پارچه در سطح پلکان دستگاه، زاویه پارچه نسبت به سطح پلکان و ارتفاع سرریز آب در هر پله. طراحی آزمایش‌ها به روش تاگوچی انجام گرفته است. از میان متغیرهای بررسی شده، رنگ و جنس پارچه به‌عنوان مؤثرترین عوامل بر افزایش حجم آب شیرین مشخص شده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، بیشترین استحصال آب در طول روز به میزان 2790 میلی‌لیتر بر مترمربع با استفاده از پارچه از جنس تنظیف سیاه در سه لایه و با زاویه 90 درجه نسبت به سطح پله و همچنین با ارتفاع سرریز آب 1 سانتی‌متر بوده است.