1403/01/26
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از چرخ دسیکنت در سیستم های تهویه مطبوع و تولید هم زمان برق و حرارت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
: دسیکنت، سیستم های CHP، ارزیابی اقتصادی، NPV، IRR
سال 1401
پژوهشگران علیرضا قنبری فر(دانشجو)، محمد خلیلی(استاد راهنما)، سید علیرضا مصطفوی(استاد راهنما)

چکیده

سیستم های تهویه مطبوع و تولید هم زمان برق، سرمایش و حرارت (CHP) از سیستم های قابل توجه برای سرمایه گذاری در حیطه انرژی به حساب می آید. بازده بیشتر این سیستم ها نسبت به دیگر سیستم های رایج مولد نیرو، آلودگی کمتر برای محیط زیست و اطمینان بالاتر از مهم ترین مزیت های آنها در برابر سیستم های معمول مولد نیرو می باشد. بهره گیری از دستگاه های جدید در زمینه تهویه مطبوع و مرتبط نمودن آن با سیستم های تولید هم زمان برق و حرارت توسط گرمای تلف شده از موارد مورد تحقیق در صنعت انرژی می باشد. در این تحقیق سیستم های دسیکنت، چیلر (از نوع جذبی) و موتور با سوخت گاز به صورت ترکیبی موردمطالعه قرار داده شده است. هدف از این بررسی بهینه سازی سیستم CHP برای یک پروژه نمونه می باشد. نمودارهای برقی و گرمایی پروژه با استفاده از نرم افزارهای مربوطه استنتاج و بهینه ترین ظرفیت برای موتور احتراق داخلی با استفاده از مقدار انرژی مصرف شده مشخص شده و در پایان ارزش خالص کنونی (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) به دست آمده و قیاس با شرایط متداول و معمول انجام گرفته است.