1403/01/25
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز حساسیت پارامترهای طراحی مخازن ذخیره آب در راستای متعادل نمودن زمان ماند آب در نقاط مختلف مخزن به وسیله دینامیک سیالات محاسباتی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مخازن آب، زمان ماند، کیفیت آب، نرمافزار انسیس فلوئنت، شبیه سازی سه بعدی
سال 1401
پژوهشگران علی گنجی(دانشجو)، محمد خلیلی(استاد راهنما)، نازنین شاه کرمی(استاد راهنما)

چکیده

فرایند طراحی و اختلاط آب در مخازن ذخیره آب آشامیدنی، عامل بسیار مهمی از نظر کیفیت آب است. در این زمینه مطالعات آزمایشگاهی گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر پیشرفت های زیادی در بحث شبیه سازی صورت پذیرفته که با رشد ابر رایانه های مدرن، روش شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی می تواند یک روش عددی بسیار ارزشمند باشد. در این تحقیق ابتدا از مخازن زمینی موجود در شبکه های توزیع آب محلی به صورت میدانی بازدید به عمل آمد تا نحوه ورود، خروج و گردش آب در این نوع مخازن بررسی گردد، سپس توسط نرم افزارآنالیزعددی موجود به روش دینامیک سیالات محاسباتی نحوه گردش آب در این مخازن به صورت دو و سه بعدی از نظر سرعت و زمان ماند محاسبه شد تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود در ادامه باتوجه به نقاط ضعف محرز شده، پیشنهاداتی از قبیل نصب جداکننده و همچنین تغییر تعداد، موقعیت و قطر ورودی و خروجی ها مطرح شده و هر یک از موارد مجدداً با روش دینامیک سیالات محاسباتی و نرم افزار انسیس فلوئنت بررسی شدند تا بین گزینه ها، مخزن ذخیره آب با دو ورودی و دو خروجی دارای دو عدد دیواره جداکننده عمود بر جهت جریان به عنوان بهترین روش برای کاهش زمان ماند در نقاط کور مخزن و همچنین یکنواخت شدن چرخش آب در تمام نقاط مخزن به دست آمد.