1403/01/25
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدل تجربی برای پدیده ریزپاشی فراصوتی مایعات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
امواج فراصوت، امواج مویرگی، کاویتاسیون، لزجت، کشش سطحی
سال 1400
پژوهشگران محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی(استاد راهنما)، محمد خلیلی(استاد راهنما)، محمد امین تولائی نیا(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه اثر امواج فراصوت بر روی یک سیال با لزجت مشخص حین نوسان بررسی شده است. مهم ترین مکانیسم های اثرگذار در ریزپاشی فراصوت مکانیسم های امواج مویرگی و کاویتاسیون هستند. در ابتدا کاربرد فراصوت، ابزار، اجزا و نحوه استفاده از آن برای استفاده در ریزپاشی فراصوتی تشریح شده است. سپس توصیف بیشتری بر پایه پیشینه پژوهش برای تعریف و درک پدیده های به وجود آمده توسط فراصوت یعنی امواج مویرگی و کاویتاسیون ارائه شده است. سپس توصیفی برای رفتار سیالات با اشاره به تئوری های حاکم، بیان شده است. همچنین تاثیر دامنه و فرکانس ارتعاشات ناشی از موج فراصوت در نرم افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی و مورد بررسی قرار گرفت. برای ایجاد نوسان جهت تولید موج فراصوت در دامنه محاسباتی از کد جابجایی DEFINE_CG MOTION و مش متحرک استفاده شد. نوسانات بر روی یک سیال با لزجت مشخص با دامنه و فرکانس متفاوت اعمال شد و قطر قطرات ریزپاشی اندازه گیری شد. همچنین در آزمایشگاه با استفاده از یک مبدل با فرکانس 20 کیلوهرتز و با یک منبع تغذیه ولتاژ متغیر و قرار دادن یک قطره آب بر روی آن فرآیند ریزپاشی مورد مطالعه قرار گرفت. از طریق فیلم برداری و عکس برداری با یک دوربین سرعت بالا قطر قطرات ریزپاشی شده اندازه گیری شد. نتایج حاصل از شبیه سازی فرآیند در نرم افزار انسیس و مطالعات تجربی حاصل از آزمایش مقایسه شد.