1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر جنگ های صلیبی بر روابط میان غرب و جهان اسلا م
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جنگ های صلیبی ، روابط ، غرب و جهان اسلا م
سال 1400
پژوهشگران محمد حسن بیگی(استاد مشاور)

چکیده

جنگ های صلیبی مجموعه ای از جنگ های میان مسیحیان و مسلمانان است که از سال 1095 تا 1291 م. رخ داد و شامل مناطق وسیعی از شام، اروپا، ترکیه، مصر و شمال آفریقا میشد که عمدتا به منظور تسخیر مکان های مذهبی بود و دلایلی از جمله: علل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و.. داشت