1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
قرآن کریم ، فتوحات ، اعراب مسلمانان ، تاریخ ایران ، ساسانیان
سال 1398
مجله مطالعات تاريخي جنگ
شناسه DOI
پژوهشگران محمد حسن بیگی

چکیده

مسأله فتوحات اعراب مسلمانان در ایران یکی از مسائلی است که هنوز ابعاد آن به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است و پرسش های بسیاری در این خصوص وجود دارد. یکی از پرسش های بنیادین در این زمینه این است که آیات قرآن کریم چه جایگاهی را در روند فتوحات ایران داشته است؟ مدعای پژوهش پیش رو بر این است که آیات قرآن به عنوان کتاب راهنمای مسلمانان، نقشی اساسی در نوع نگاه و عملکرد اعراب در روند فتوحات در ایران و پیروزی آنان بر دولت ساسانی داشته است که در این­جا تلاش می شود با خوانش مجدد متون تاریخی و با رویکرد توصیفی­ـ تحلیلی، جایگاه آیات قرآن در دستگاه محاسباتی و فضای ذهنی اعراب مسلمان بازسازی، و به نقش آن در پیروزی های مسلمانان در روند فتوحات پرداخته شود. به نظر می­رسد مسلمانان در الهام­گیری از آیات قرآنی در عرصه نبرد بهره فراوانی بردند. آنان با نویدهای پیروزی که به مسلمانان در آیات قرآنی داده شده بود روحیه می­گرفتند و از اندیشه شراء نفس که به معنای فدا کردن خود بود روحیه ایثار و شهادت­طلبی را تحریض می­نمودند.