1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل علل و پیامدهای تغییرات تقویم و تعطیلات از انقلاب مشروطه تا کنون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مفاهیم، گاهنامه،سالنامه، تاریخ
سال 1397
پژوهشگران محمد حسن بیگی(استاد راهنما)

چکیده

به طور کلی در فرهنگ عمومی،این واژه با مفاهیمی چون گاهنامه،سالنامه که در آن تاریخ روزها و ماه ها وتطبیق آن با سال های مختلف ثبت می شود؛ مترادف است. در قرآن کریم آمده است: ((لَقَد خَلَقنَا الانسانَ فی اَحسَنِ تَقویم))(تین،4) تقویم به معنی اندازه ،تناسب،تعدیل وترکیب آمده است