1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل تکاپوی ایرانیان جهت تسلط بر خلافت عباسی در بغداد (132 – 656 هـ ق)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ایرانیان، خلافت عباسی، عراق، عناصر دیوانی، عناصر نظامی
سال 1397
پژوهشگران محمد حسن بیگی

چکیده

فلات ایران با سرزمین عراق پیوند های تاریخی بسیاری داشته است. از عصر باستان تا ابتدای عصر جدید همواره تلاش حاکمان ایرانی معطوف به حفظ عراق در کنار فلات ایران بود و آنان تلاش می کردند عراق را به عنوان جزئی از حوزه سیاسی خود حفظ نمایند. البته این موضوع با فتوحات اسلامی وارد مرحله جدیدی شد که در پی آن قالب جغرافیای سیاسی خاورمیانه با تغییرات اساسی مواجه گشت. از آن زمان به بعد اعراب حاکمان بلامنازع عراق شدند و دست ایرانیان از آنجا کوتاه شد. اما روی کارآمدن خلافت عباسی موجب تغییرات دوباره ای در فضای به وجود آمده شد و زمینه برای حضور سیاسی مجدد ایرانیان در عراق و تلاش جهت چیرگی بر خلافت عباسی را فراهم ساخت. پژوهش پیش روی در پی بررسی تلاش ایرانیان جهت سیطره بر خلافت عباسی در بغداد است. سوال اصلی آنست که ایرانیان جهت چیرگی بر عراق و نهاد قدرت خلافت عباسی در آنجا چه اقداماتی را انجام دادند؟ دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که ایرانیان به روش های مختلف سیاسی، اداری و نظامی تلاش می کردند کنترل خلافت عباسی را در دست داشته باشند و از این طریق به احیای هویت ایرانی و ملی خود دست یابند. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و بر اساس تحلیل و بررسی منابع تاریخی و تحقیقات جدید می باشد.