1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جلوه های زبان و ادب عربی در کشف الاسرار میبدی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
میبدی،زبان عربی، کشف الاسرار، ادب عربی
سال 1396
پژوهشگران محمد حسن بیگی

چکیده

کشف الاسرار یکی از تفاسیر بزرگ اسلامی است که نویسنده بسیاری از تفکرات فلسفی خود را در قالب تعابیر عرفانی بیان کرده است. این موضوع خصوصا در جای جای بخش دوم به وضوح به چشم می خورد. در اینجا میندی گاه به زبان عربی و گاهبه زبانفارسی به تفسیر متون پرداخته است.