1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل موثر بر مناسبات علویان یمن با خلافت عباسی از 280 الی 444 هـ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
عباسیان، علویان یمن، مبانی و عوامل، واگرایی، همگرایی
سال 1393
مجله مطالعات تاريخ اسلام
شناسه DOI
پژوهشگران صادق آئینه وند ، سید هاشم آقاجری ، محمد حسن بیگی

چکیده

دولت زیدی علویان در یمن حدود اواخر قرن سوم هجری شکل گرفت. خلافت عباسی هیچ گاه آن را به رسمیت نشناخت و آنها نیز خلیفه عباسی را مشروع نمی دانستند. با این حال دو دولت با یکدیگر روابطی داشتند و عوامل متعددی مانند مذهب، جغرافیا، اجتماع و سیاست نیز بر این روابط موثر بود. این تحقیق به شکل کتابخانه و با اتکاء به منابع دست اول فارسی و عربی و همچنین تحقیقات روز محققین جمع آوری شده است. هدف تحقیق بیان نوع روابط دو دولت و عوامل موثر بر این روابط است. تفاوت مذهبی چه تاثیری در روابط دو دولت داشت؟ و یا اینکه اختلافات قبیله ای بین اعراب شمالی و جنوبی و همچنین عوامل جغرافیایی و سیاسی این مناسبات را به چه سوی سوق داد. مذهب به همراه جغرافیا و مبانی اجتماعی عواملی برهم زننده و موجب واگرائی بودند. اما عامل سیاسی توانست دوسویه عمل کرده و در برخی موارد موجب نزدیکی دو دولت گردد.