1403/02/02
محمد غفاری

محمد غفاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4012-0093
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55573741900
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ادبیات فرانسه
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ادبیات فرانسه، حماسه، پروتاگونیست، مقاله نویسی، کمدی، گروتسک، سوررئالیسم
سال 1399
پژوهشگران محمد غفاری

چکیده

این کتاب روایتی موجز از تاریخ ادبیات غنی، متنوع، و، از لحاظ زمانی و مکانی، بسیار وسیع فرانسه است. نویسنده، در این کتاب، ادبیات فرانسه اعم از شعر، رمان، نمایش نامه، و فیلم نامه را در دوره های مختلف و در قیاس با یکدیگر بررسی می کند: از اولین آثار برجسته ای که به این زبان در قرن یازدهم در شمال این کشور نوشته شدند تا آثار قرون وسطا، تئاتر قرن هفدهم، دروه ی روشنگری، انقلاب فرانسه، و حتا آغاز قرن بیست و یکم. نویسنده با تمرکز بر سیر تحول مفهوم «قهرمان» در تاریخ ادبیات فرانسه به نویسندگان ممتاز هر دوره و یک نمونه از آثار آنان می پردازد. آشنایی خواننده با مسائل و درون مایه های کلیدی هر دوره از این ادبیات پرمایه و پرماجرا از دیگر اهداف نگارش این کتاب بوده است.