1403/02/02
محمد غفاری

محمد غفاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4012-0093
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55573741900
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
درآمدی بر رویکردهای زیبای شناختی به ادبیات کودک
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ادبیات کودک، نظریۀ ادبیات، روایت شناسی، زیبایی شناسی
سال 1398
پژوهشگران محمد غفاری

چکیده

این اثر، بر خلاف بیشتر کتاب های درسی موجود در زمینۀ ادبیات کودک، بر آن نیست که به مسائل ادبیات کودک از منظری کلی بپردازد و آن ها را از نظر موضوع، گونۀ ادبی، یا گروه سنی مخاطبان دسته بندی کند؛ این کتاب، همچنین، به دنبال آموزش ادبیات کودکان نیست، بلکه در پی ارتقای نگاه نقادانۀ خوانندگان بزرگسال ادبیات کودک است. به همین دلیل، این کتاب شماری از نظریه های رایج ادبیات را در تحلیل فرم و محتوای آثار مربوط به ادبیات کودک به کار می گیرد و الگویی فراهم می کند برای پژوهشگران و مدرسان ادبیات کودک تا بتوانند با استفاده از آن آثار دیگر را نقد و تحلیل کنند.