1403/02/02
محمد غفاری

محمد غفاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4012-0093
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55573741900
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مبانی سبک شناسی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
سبک، سبک شناسی، زبان شناسی، متن، گفتمان، ایدئولوژی، نقد ادبیات
سال 1397
پژوهشگران محمد غفاری

چکیده

«مبانیِ سبک شناسی» برای کسانی تألیف شده است که آشنایی چندانی با شاخه های جدید سبک شناسیِ زبان شناسانه ندارند. پیتر وردانک، نویسندۀ کتاب، مفهوم های اساسی و اصطلاح های مهمِ حوزه های مختلفِ سبک شناسی را به زبانی ساده و با تحلیلِ نمونه های متعددِ منظوم و منثور معرفی می کند. وی، همچنین، در بخش دوم کتاب، قطعه هایی را از جستارها و کتاب های کلاسیک در زمینۀ سبک شناسی نقل می کند و هریک از آن ها را شرح می دهد. یکی از مزیت های این کتاب به منبع های موجود در زبان فارسی اشاره به شیوه های جدیدِ بررسی سبک ـــ مانند سبک شناسیِ داستان، سبک شناسیِ فمینیستی، گفتمان کاویِ انتقادی، و جز آن ـــ و کاربرد آن ها در تحلیل متن های گوناگونِ ادبی و غیرادبی است. در ویراست دوم، مترجم متن کتاب را بازنگری و بازنگاریِ سرتاسری کرده و واژه نامه های فارسی-انگلیسی و انگلیسی-فارسی به انتهای آن افزوده است. همچنین، واژه نامۀ تشریحیِ مؤلف، با اضافه شدن مدخل های جدید و گسترش برخی مدخل های قبلی، کامل تر شده است. کتاب نامۀ فارسی این ویراست نیز تکمیل و روزآمد شده و مهم ترین منبع های فارسی در زمینۀ سبک شناسی و حوزه های وابسته به آن (نقد زبان شناسانه، نشانه شناسی، و روایت شناسی) را دربر گرفته است.