1403/02/02
محمد غفاری

محمد غفاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4012-0093
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55573741900
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روشنفکران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
روشنفکر، کار روشنفکری، ارتدوکسی، نقش اجتماعی روشنفکر، ادوارد سعید، ژولین بَندا، گفتمان سنتی، رسانه
سال 1396
مجله نگاه نو
شناسه DOI
پژوهشگران محمد غفاری

چکیده

بسیاری از پژوهش های صورت گرفته دربارۀ روشن فکران بر تفاوت جوامع و ناهم گونیِ مسائل آن ها تمرکز کرده و مجموعۀ گسترده ای از دوره ها، فرهنگ ها، و سنت ها را شامل شده اند. مقایسه ای که ریموند ویلیامز بین سنت فرانسویِ روشن فکرِ درگیر در مسائل عمومی و نقش ملاحظه کارانه ترِ منسوب به روشن فکران انگلیسی می کند گواهی بر متفاوت بودن جوامع است. معمول شده است که فعالیت روشن فکرانه را به ایده های مدرنیته و جهان شمولیّت ربط بدهند که در عصر روشن گری مطرح شدند. با این حال، ماهیت، شکل، و نقش های این فعالیت از سدۀ هجدهم تا کنون به طرز چشم گیری تحول یافته اند، طوری که اکنون فعالیت روشن فکرانه شامل مجموعه ای از موضوع ها می شود که به اندازۀ حوزه های نفوذ، شیوه های بیان، اهداف، و مقاصد روشن فکران متنوع اند. این جستار ابتدا تعریف های مهم مفهوم روشنفکری را بررسی می کند و سپس چارچوبی برای شناخت و تحلیل فعالیت های روشنفکرانه در جوامع مدرن پیش می نهد. بحث اصلی نویسنده حول محور نقش اجتماعی روشنفکران در دنیای مدرن و مناسبت آن با هویت شخصی و دغدغه های فرهنگی آنان می گردد.