1403/02/02
محمد غفاری

محمد غفاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4012-0093
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55573741900
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
خوشبختی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
خوشبختی، شادی، خوش بود ذهنی، روان شناسی اجتماعی، تندرستی، روابط اجتماعی، مقایسۀ اجتماعی
سال 1395
مجله نگاه نو
شناسه DOI
پژوهشگران محمد غفاری

چکیده

موضوع این جستار مفهوم «خوشبختی» و شرایط آن است . در زبان انگلیسی، برای اشاره به این مفهوم غالباً از اصطلاح happiness استفاده می شود. همان گونه که در مقاله ذکر شده است، این اصطلاح انگلیسی، علاوه بر «شادی»، معنای کلی تر و گسترده تری نیز دارد: «خوشبختی» یا «سعادت» یا «نیک بختی»، که از احساس فیزیکی و آنی شادمانی در موقعیت های روزمره و گذرا فراتر می رود و نمایانگر ارزیابی فرد از کل زندگی اش است. نویسندۀ مقالۀ حاضر، که متخصص روان شناسی اجتماعی است، بر این معنای ثانویه و کلی تمرکز کرده و ارتباط آن را با شادی توضیح داده است. پرسش هایی که مقاله تلاش می کند به آن ها پاسخ دهد بدین قرارند: خوش بختی چیست؟ چه لوازم و شرایطی دارد؟ چه افرادی را می توان خوش بخت دانست؟ و چه عواملی در خوشبخت بودن دخیل اند؟