1403/01/31
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی ترکیبات جدید مونو-، بیس-، و تریس- دی هیدروکینازولین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دی هیدروکینازولین، واکنش های چند جزئی، هتروسیکل
سال 1400
پژوهشگران امیر سمیعی(دانشجو)، محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)

چکیده

ترکیبات هتروسیکلی کینازولین دارای خواص زیستی گوناگونی نظیر خواص ضد میکروبی، ضد سرطان، ضد التهاب و ... می باشند. در این پژوهش، با استفاده از واکنش چند جزئی انواع آلدهیدها، آمین و ایزاتوئیک انیدرید در حضور کاتالیزور سولفامیک اسید و تحت شرایط بدون حلال و دمای C° 100، مشتقات جدیدی از مونو، بیس، و تریس دی هیدروکینازولین با بازده خوب سنتز شدند. ترکیبات سنتز شده با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز، رزونانس مغناطیس هسته پروتون و کربن و طیف سنجی جرمی شناسایی شدند. زمان کوتاه، بازده بالا و شرایط سبز از مزایای روش حاضر می باشد.