1403/01/26
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی نانوذرات هیبریدی مگنتیت-پلی ملامین و کاربرد آنها برای حذف یونهای فلزات سنگین مس و نیکل
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تصفیه پساب، جذب سطحی، حذف یون، فلزات سنگین، نانوذرات مغناطیسی پوششدار
سال 1401
مجله پژوهش هاي شيمي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد ، مهدیا حمیدی نسب

چکیده

در این پژوهش، با روشی ساده نانوذرات مغناطیسی مگنتیت با پوشش سیلیکا تهیه و لایه پلی ملامین -ترفتالدهید بر روی سطح نانوذرات تثبیت شد و ماده بهدست استفاده گردید. بیشینه بازده حذف، برای مس 91 و برای نیکل 96 درصد در Ni و+ 2 Cu به عنوان جاذب برای جداسازی یونهای فلزی + 2 ،Fe3O4@SiO2@PMT ، آمده 0/05 گرم از جاذب در 50 میلی لیتر محلول و مدت زمان 90 دقیقه به دست آمد. نتایج واجذب نشان داد که حدود 90 درصد از نانوذرات بازیابی شدند و / غلظت 05 ،pH = 7 کاهش محسوسی در ظرفیت جذب نانوذرات مشاهده نشد. همچنین آزمون شستشو بهخوبی نشاندهنده پایداری بالای جاذب تهیه شده در شرایط اسیدی بود، زیرا پس از مدت زمان 72 ساعت مقدار کمی از آهن وارد حلال شده بود. برتریهای این روش شامل توانایی حذف مناسب، هزینه کم، قابلیت استفاده مجدد از جاذب و روش جداسازی آسان جاذب میباشد.