1403/02/01
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی هیبریدی و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش چهارجزئی هانش
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، نانوذرات مغناطیسی، کاتالیزور، دی هیدروپیریدین
سال 1397
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)

چکیده

سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده حاوی فلز مس (MNPs-Pr-2AB@Cu) تهیه شد و به عنوان کاتالیزوری مؤثر در سنتز سبز مشتقات دی هیدروپیریدین استفاده گردید و محصولات در زمان های کوتاه، با بازده ی عالی به دست آمدند. ساختار نانوذرات عامل دار شده به وسیله ی روش های TGA، FE-SEM، FT-IR، EDX، XRD و VSM بررسی و تأیید شد. تأیید مشتقات دی هیدروپیریدین نیز توسط آنالیزهای FT-IR، 1HNMR و 13CNMR بررسی گردید. از جمله مزایای این کاتالیزور می توان به جداسازی آسان از محیط واکنش، کارایی بالا، قابلیت بازیافت از محیط واکنش و استفاده مجدد از آن اشاره کرد.