1403/01/26
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عامل دار شده با سولفامیک اسید و کاربرد آن به عنوان کاتالیزور توانا و قابل بازیابی در سنتز مشتقهای 1 و 4-دی هیدروپیریدین و 2و3-دی هیدروکینازولین
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شیمی سبز، مگنتیت، سولفامیک اسید، 1و4-دی هیدروپیریدین، 2و3-دی هیدروکینازولین
سال 1397
مجله پژوهش هاي كاربردي در شيمي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد ، الهام علی محمدی

چکیده

1و4-دی هیدروپیریدین ها و 2و3-دی هیدروکینازولین ها ترکیبات هتروسیکل دارای ویژگی های فارماکولوژیکی و زیستی می باشد و بسیاری از مشتقات آنها در صنایع دارویی تولید می شوند. در این پروژه تهیه نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت پوشش دار شده با سیلیکا و عامل دار شده با دو گروه سولفامیک اسید و کاربرد آنها به عنوان یک کاتالیزور قابل بازیافت برای سنتز مشتقات 1و4-دی هیدروپیریدین و 2و3-دی هیدروکینازولین بررسی شده است. این نانوکاتالیست به راحتی با استفاده از یک آهنربای خارجی از محیط واکنش جدا شده و برای چند بار متوالی، بدون کاهش فعالیت کاتالیستی، در واکنش استفاده مجدد می شود. شکل و ساختار و اندازه نانوذرات مغناطیسی به روش های پراش پرتو ایکس XRD، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس EDS، میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM ، آنالیز گرمایی TGA/DTA و طیف سنجی ارتعاشی مادون قرمز FT-IR شناسایی شده است. محیط واکنش سبز و غیرسمی، بازده های خوب و خلوص بالای فرآورده ها، زمان کوتاه واکنش به همراه ساده بودن فرآوری فرآورده های واکنش از مهم ترین مزایای این روش سنتزی در مقایسه با روش های دیگر می باشد.