1403/01/26
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کمپلکس آلی-معدنی پالادیم تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی: کاتالیزوری موثر برای انجام واکنش هک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تیو پیران، واکنش چند جزیی، بررسی مکانیسم
سال 1395
پژوهشگران الهام علی محمدی ، محمد علی بداغی فرد

چکیده

در این پژوهش تثبیت فلز پالادیوم از طریق اتصال با مولکول های آلی بر روی نانوذرات مغناطیسی پوشش دار شده با سیلیکاژل گزارش گردیده است. این نانوکاتالیزور مغناطیسی توسط تکنیک های طیف سنجیIR, SEM, XRD, VSM, TEM شناسایی گردیده است. کاتالیزور تهیه شده به طور مؤثری واکنش جفت شدن کربن-کربن در واکنش هک را کاتالیز کرده و جداسازی آن در پایان واکنش به خاطر خاصیت مغناطیسی آن بسیار ساده انجام می گردد.