1403/02/01
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شیمی سبز راهی برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شیمی سبز، محیط زیست، صنعت سبز، منابع طبیعی
سال 1394
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد

چکیده

شیمی، با مفاهیمی نظیر محصولات، صنعت، اشتغال، تجارت، پیشرفت و خطرات زیست محیطی همراه است. صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی برای افراد زیادی اشتغال ایجاد کرده اند. بنابراین در حیات اجتماعی و اقتصادی جوامع نقش کلیدی دارند. از سوی دیگر بسیاری از فرایندهایی که منجر به تولید مواد شیمیایی یا محصولات سنتزی پر کاربرد می شوند، می توانند اثرهای زیان آوری روی محیط زیست یا سلامتی انسان داشته باشند. بنابراین حذف یا کاهش این خطرات تا یک سطح قابل قبول، مسئله ای بسیار مهم است. بی گمان هر اندازه که بتوانیم از به کارگیری مواد شیمیایی در زندگی خود پرهیز کنیم یا از رها شدن این گونه مواد در طبیعت جلوگیری کنیم، به سلامت خود و محیط زیست کمک کرده ایم. اما به نظر می رسد در کنار این راهکارهای پیش گیرانه، باید به راه های کارآمدتری نیز بیاندیشیم که دگرگونی در شیوه ی ساختن مواد شیمایی در راستای کاهش آسیب های آن ها به آدمی و محیط زیست، یکی از این راه هاست. امروزه، از این رویکرد نوین با عنوان شیمی سبز یاد می شود که عبارت است از: طراحی فرآورده ها و فرآیندهای شیمیایی که به کارگیری و تولید مواد آسیب رسان به سلامت آدمی و محیط زیست را کاهش می دهند یا از بین می برند.