1403/01/26
محمد بیات

محمد بیات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1465-0015
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56681445600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدل دینامیکی کاهش مرتبه یافته یک ریزشبکه چندگانه به منظور کنترل فرکانس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مدل دینامیکی، ریزشبکه، روش اختلال منفرد، کنترل پیشبین
سال 1398
پژوهشگران سعید باقری(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، محمد بیات(استاد مشاور)

چکیده

نظریه ریزشبکه به عنوان یک راه حل برای تکامل شبکه الکتریکی موجود مورد توجه قرار گرفته است. ریزشبکه ها میتوانند افزایش قابلیت اطمینان و بازدهی را به همراه داشته باشند. همچنین این شبکه ها قابلیت کار در دو حالت متصل به شبکه و جزیره ای را دارا میباشند. در سالهای اخیر استفاده از تعداد زیاد ریزشبکه تحت عنوان ریزشبکه های چندگانه به منظور افزایش کارایی شبکه ی توزیع مطرح شده است. یکی از مهمترین نگرانیها در عملکرد قابل اطمینان ریزشبکه های چندگانه در حالت جزیره ای بحث کنترل فرکانس در آن است. زیرا در حالت متصل به شبکه وظیفه تأمین بار با کیفیت مطلوب به عهده شبکه اصلی است ولی در حالت جزیره ای این وظیفه بر عهده ی منابع تولیدی در ریزشبکه ها است. همچنین از مهمترین مشکلات تحلیل و کنترل دینامیک ریزشبکه ها، ابعاد بزرگ مدل دینامیکی آنهاست. در این پروژه مدل دینامیکی ریزشبکه استخراج شده و سپس با روش اختلال منفرد مدلی با ابعاد کمتر و با رفتاری شبیه به مدل اصلی برای شبکه به دست آمده است. سپس به کمک روش کنترل پیشبین و همچنین بهره گیری از مدل دینامیکی استخراج شده، کنترل و بازیابی فرکانس به مقدار نامی در شبکه انجام گرفته است. نتایج شبیه سازی، کارایی روش پیشنهادی برای بازیابی فرکانس را نشان میدهد.