1403/01/26
محمد بیات

محمد بیات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1465-0015
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56681445600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر IPFC در بهبود پروفایل ولتاژ سیستم قدرت
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پروفایل ولتاژ شبکه، تجهیزات FACTS ، IPFC ، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
سال 1397
پژوهشگران محمد بیات ، احسان نیری

چکیده

سیستمهای انتقال انرژی انعطافپذیر (به اختصار FACTS ) سیستمی است که هدف آن بهبود کنترلپذیری و افزایش توانایی انتقال است. در این مقاله، اثر IPFC که یکی از ادوات FACTS سری است، در بهبود پروفایل ولتاژ سیستم قدرت بررسی شده است. همچنین، جهت مکان یابی و تنظیم بهینه پارامترهای کنترلی IPFC از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات استفاده شده است. جهت سنجش میزان کارایی IPFC در بهبود پروفایل ولتاژ سیستم قدرت، چهار سیستم تست 14 ، 24 و 30 باسه IEEE به عنوان موارد مطالعاتی در نظر گرفته شده و در محیط نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده اند.