1403/01/26
محمد بیات

محمد بیات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1465-0015
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56681445600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پایداری دینامیکی ریزشبکه با در نظر گرفتن مدل بار دینامیکی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ریزشبکه، مدل سیگنال کوچک، پایداری دینامیکی، مدل دینامیکی بار
سال 1397
پژوهشگران علی اصغر قدیمی ، محمد بیات ، آرام مهدویان

چکیده

بهره برداری از ریزشبکه مستلزم طراحی مناسب کنترل کننده بر اساس مدل دقیق اجزا میباشد. در نظر گرفتن تمامی دینامیکهای سیستم از شاخصه های یک مدلسازی کامل است که مقدمات یک طراحی موفق را فراهم خواهد کرد. استفاده از مدل دینامیکی برای بار، باعث میشود سیستمی با مانایی بسیار پایین مانند ریزشبکه را به صورتی مدلسازی نمود تا هیچ پدیده گذرا یا مانایی از نظر طراح دور نماند. در این مقاله، مدل سیگنال کوچک یک ریزشبکه اینورتری در حالت عملکرد جزیره ای با در نظر گرفتن مدل دینامیکی بار بدست آمده است. مدل بار دینامیکی مورد استفاده در این مقاله مدل بازیابی نمایی می باشد. در اینجا با بهره گیری از مکان ریشه ها و آنالیز حساسیت، پایداری ریزشبکه در دو حالت شامل بار استاتیکی و دینامیکی بررسی خواهد شد. ابتدا معادلات کامل ریزشبکه بدست آمده، خطی سازی شده و سپس مدل فضای حالت تشکیل میشود و با بررسی مکان ریشه ها پایداری سیستم مورد قضاوت قرار میگیرد. در ادامه ریزشبکه مورد طراحی در محیط SIMULINK شبیه سازی شده و عملکرد آن در حضور دو نوع بار مورد اشاره بررسی خواهد شد.