1403/01/29
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25626609800
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و تحلیل کوپلینگ دیافراگمی و شبیه سازی المان محدود آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کوپلینگ دیافراگمی، کوپلینگ انعطاف پذیر، دیافراگم نازک، حل تحلیلی
سال 1400
پژوهشگران سعید آهنگرانی فراهانی(دانشجو)، محمد جواد خوش گفتار(استاد راهنما)، مهدی سلیمانی(استاد راهنما)

چکیده

کوپلینگ دیافراگمی نوع ویژه ای از کوپلینگ های انعطاف پذیر تجهیزات دوار هستند که به منظور کاهش تنش ها و بارهای منتقل شده ناشی از نا میزانی محوری، شعاعی و زاویه ای در تجهیزات طراحی شده اند. در کوپلینگ دیافراگمی انتقال قدرت از موتور به گیربکس می باشد که در آن از یک دیافراگم تا چند دیافراگم استفاده می شود. با توجه به تعدد بارهای وارده به این کوپلینگ ها و نیاز به تحلیل های متنوع همچون استاتیکی، دینامیکی، مودال، حرارتی، خزش، خستگی و ترکیب آن ها با یکدیگر و همچنین نیاز به میزان پایین تنش در عین انعطاف پذیر بودن، فرآیند طراحی آن ها پیچیده و زمانبر می نماید. بسیاری از این آنالیزها تنها با روش اجزاء محدود قابل حل است. در عین حال چنانچه بتوان حل تحلیلی برای برخی از آن ها ارائه داد که ضمن کاهش زمان فرآیند طراحی، بهینه سازی بسیار ساده تر و سریعتر خواهد بود. در این تحقیق ضمن یافتن حل تحلیلی دقیق برای محاسبه تغییر شکل و تنش در دیافراگم ها تحت نامیزانی محوری و زاویه ای، روابط دقیقی برای محاسبه سفتی محوری و زاویه ای کوپلینگ های چند دیافراگمی ارائه می شود. در پایان نتایج حل تحلیلی و حل اجزاء محدود مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. بحرانی ترین نقطه دیافراگم ها که از لحاظ میزان تنش بایستی مبنای طراحی قرار گیرد نیز تعیین می گردد.