1403/03/30
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25626609800
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و پیاده سازی کنترل کننده فعال ژیروسکوپ توربین بادی در اندازه آزمایشگاهی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توربین بادی، ژیروسکوپ، کنترل کننده و ، کنترل ارتعاش، نیروی برشی، گشتاور برشی، FAST.
سال 1398
پژوهشگران وحید مصطفوی(دانشجو)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)، مهدی سلیمانی(استاد راهنما)

چکیده

یکی از دغدغه های اساسی در انرژِی های تجدید پذیر مانند توربین های بادی، صرفه اقتصادی و کاهش هزینه های مربوط به ساخت و راه اندازی آن است. کاهش ارتعاشات سازه توربین می تواند خستگی ناشی از بارهای بوجود آمده به واسطه باد را کاهش داده در نتیجه از مواد و تجهیزات کمتری در سازه توربین استفاده کرد. علاوه بر این در صورت کاهش نیرو و گشتاور خمشی موجود در پایه سازه، می توان از فونداسیون ضعیف تری جهت نصب توربین بادی استفاده کرد. تمامی این عوامل تاثیرات مثبتی بر روی پایین آوردن هزینه های تمام شده یک توربین بادی دارند. در این پایان نامه جهت رسیدن به اهداف فوق برای اولین بار از عملگر ژیروسکوپ نصب شده بر روی توربین بادی استفاده شد. عملگر فوق به دو صورت بدون کنترل کننده و با کنترل کننده فعال مورد بررسی قرار گرفت. استراتژی های کنترلی و مورد بررسی قرار گرفت و اثر بخشی آن ها بر روی اهداف کنترلی مذکور همچنین توان مورد نیاز جهت تولید ورودی کنترلی نشان داده شد. اثربخشی عملگر ژیروسکوپ بر روی ارتعاشات، نیروی برشی و گشتاور خمشی بوجود آمده از بارهای ناشی از باد از نتایج این تحقیق بود. همچنین یک مدل آزمایشگاهی متشکل از تیر یک سر گیردار و ژیروسکوپ ساخته شد. عملکرد مثبت این عملگر بر روی تیر مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که به کمک این عملگر می توان تا حد قابل قبولی ارتعاشات تیر را کاهش داد.