1403/05/04
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25626609800
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و پیادهسازی یک کنترل کننده فعال سازه ای با قابلیت بازیافت انرژی در مقیاس آزمایشگاهی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سازه، پاندول، بازیافت انرژی، کنترل فازی
سال 1398
پژوهشگران امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)، مهدی سلیمانی(استاد راهنما)، سید محمد علی بلادی پور(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش ارتعاشات یک سازه 11 طبقه به صورت مدل آزمایشگاهی بررسی شده است، جاذب ارتعاشی TMD برای کاهش ارتعاشات مورد استفاده قرار گرفت. سیستم کنترل در دو حالت غیرفعال و فعال طراحی شده است، تحریکهای مختلف مانند زلزله، باد و موج سینوسی برای اعمال به سیستم در نظر گرفته شده است. در بخش فعال کنترلکننده از نوع فازی انتخاب شده است، در تمام حالات سیستم به صورت شبیهسازی در نرمافزار متلب تهیه و اجرا گردید و در ادامه موارد قابل اجرا در آزمایشگاه مورد تست عملی قرار گرفت. همچنین در حالت غیرفعال به وسیله موتور الکتریکی انرژی الکتریکی تولید شد و با استفاده از مدارهای مختلف ذخیره یا مصرف گردید. در حالت فعال نیز توان اتلافی محاسبه شد و با اعمال استراتژی مناسب بازیافت شده است. برای تست عملی از روش hardware in loop استفاده میشود، نرمافزار لبویو و کارت دادهگیر برای این بخش انتخاب شد. در نهایت نتایج بخش شبیهسازی حاصل گردید و نتایج بخش عملی با حداقل خطا نسبت به شبیهسازی تایید شد.