1403/04/05
مهدی رئوفی

مهدی رئوفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8487-8934
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37461862200
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Determination of Residual Stress of PACVD Nanostructure TiN Coatings by GIXRD Method Mehdi Raoufi, Seyed Abdolali Zolanvari, Majid Zarezadeh Mehrizi (2018)
Synthesis of Fe3 Al–TiC-SiC Nanocomposite by Mechanical Alloying of FeSiTiO3–Al–C Powders Hossein Qanavatian, Majid Zarezadeh Mehrizi, Mehdi Raoufi (2018)
Mechanical activation-assistedcombustionsynthesisofinsitu aluminum matrixhybrid(TiC/Al2O3)nanocomposite Majid Zarezadeh Mehrizi, Reza Beygi, Hossein Mostaan, Mehdi Raoufi, Aboulfazl Barati (2016)
Size-dependency of corrosion behavior for TiN nanostructure coatings deposited by the PACVD method Hasan Elmkhah, Farzad Mahboubi, Amir Abdollah Zadeh, Shahrokh Ahangarani, Mehdi Raoufi, Mohammad Sadegh Mahdipoor (2012)
مقاله ارائه‌شده
Corrosion Behavior of TiN Nanostructure Coatings on Steel Substrate by PACVD Technique Farzaneh Maghsoodi, Mehdi Raoufi, Majid Zarezadeh Mehrizi (2019)
تاثیر شرایط عملیات حرارتی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI410 بر انرژی ضربه در دمای زیر صفر کیومرث یوسفی، یوسف پاینده، بهمن میرزاخانی، مهدی رئوفی (1398)
احیای کنسانتره تیتانومگنیتیت ابراهیم آباد اراک به روش کربوترمیک توسط کربن فعال کیارش جمالی دوگاهه، مهدی رئوفی، فرشاد رضایی نژاد (1394)
کتاب
Advances in Materials Science Research. Volume 18 Khadijeh Mohammadnejad, Alireza Fazlali, Aboulfazl Barati, Seyed Abdolali Zolanvari, Mehdi Raoufi, amir mohammadi (2016)
Advances in Materials Science Research Khadijeh Mohammadnejad, Alireza Fazlali, Aboulfazl Barati, Seyed Abdolali Zolanvari, Mehdi Raoufi, Amir Hosein Mohammadi (2015)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته