1403/01/26
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عددی پارامترهای موثر بر کاهش زمان ماشین‌کاری چرخ‌دنده مخروطی دندانه مستقیم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
چرخدنده مخروطی- طراحی آزمایش تاگوچی- زمان ماشینکاری- تحلیل سیگنال به نویز
سال 1402
پژوهشگران فردین شعاعی ، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی ، مهدی مدبری فر ، حامد فرجی

چکیده

زمانی­که نیاز به انتقال قدرت میان شفت­های غیرموازی باشد از چرخدنده­های مخروطی استفاده می­شود. چرخدنده­های مخروطی کاربرد زیادی در سیستم­های انتقال قدرت نظیر دیفرانسیل خودرو و گیربکس بالگردها دارند لذا شناخت و بهبود عملکرد این نوع چرخدنده اهمیت ویژه­ای دارد. محاسبه دقیق زمان ماشین‌کاری چرخ‌دنده مخروطی مورد نظر به‌منظور کاهش وقت و هزینه‌ها امری مهم و ضروری می‌باشد. در این مقاله، داده‌ها با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی در سه سطح جمع‌آوری شده‌اند. مقدار زمان ماشین‌کاری برای هر آزمایش محاسبه شد، سپس با کمک تجزیه‌وتحلیل به روش سیگنال به نویز به بررسی تاثیر پارامترهای ورودی بر طراحی چرخ‌دنده مخروطی دندانه مستقیم بر روی کاهش زمان ماشین‌کاری پرداخته شده است. پارامترهای مورد بررسی نسبت تبدیل، تنش تماسی مجاز و تنش خمشی مجاز می‌باشد. مطابق نتایج به‌دست آمده پارامتر نسبت تبدیل موثرترین پارامتر بر روی کاهش زمان ماشین‌کاری شناخته شد. مقدار بهینه نسبت تبدیل در سطح 1 با مقدار 5/1 گزارش شد.