1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی اثر پارامترهای لیزر بر روی استحکام و قطر سطح دکمه جوش نقطه ای لیزری فولاد زنگ نزن316
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
جوشکاری نقطه ای لیزری؛ دکمه جوش؛ استحکام جوش
سال 1400
مجله مهندسي ساخت و توليد ايران
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی میرزالو ، مهدی مدبری فر ، معین طاهری ، ایمان علی قورچی ، علیرضا کاریان

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی و نیاز فراوان به قطعات ظریف و سبک با استحکام بالا، نیاز به جوشکاری ورق های نازک نیز بیشتر شده است. امروزه از جوشکاری نقطه ای لیزری جهت اتصال ورق های نازک فولاد زنگ نزن آستنیتی در تولید وسایل آشپزخانه استفاده میشود. استحکام و اندازه دکمه جوش دو پارامتر مهم در تعیین کیفیت جوش نقطه ای لیزری هستند. در این پژوهش ورق نازک فولاد زنگ نزن استنیتی 316 به ضخامت 7/0 میلیمتر به روش جوشکاری لیزر به صورت اتصال لبه روی هم جوشکاری نفطه ای شد. برای انجام این جوشکاری از دستگاه جوش لیزر Nd:YAG پالسی با توان متوسط استفاده گردید و اثر پارامترهای موثر بر اندازه ی دکمه ی جوش و استحکام نهایی نقطه ی جوش به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. فرکانس لیزر در سه سطح 5، 7 و 9 هرتز، پیک توان لیزر در سه سطح 1670، 1750 و 1800وات و زمان روشنی پالس در سه سطح 6، 8 و 10میلی ثانیه به عنوان پارامترها و سطوح آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش برای طراحی آزمایش از روش تاگوچی 9L استفاده شد. نتایج آزمایش ها نشان دادند که با افزایش توان لیزر قطر دکمه جوش کاهش یافته، با افزایش زمان روشنی پالس قطر دکمه جوش ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته و با افزایش فرکانس لیزر قطر دکمه جوش ابتداکاهش و سپس افزایش یافته است. همچنین با افزایش زمان روشنی پالس و فرکانس لیزر استحکام جوش نقطه افزایش یافته و با افزایش توان لیزر استحکام جوش نقطه ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته است.