1403/01/28
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی بلانک اولیه در فرآیند کشش عمیق با استفاده از روش عددی المان محدود در نرم افزار آباکوس
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فرآیندهای شکل دهی فلزات، کشش عمیق، بلانک بهینه، سالیدورکس، آباکوس
سال 1398
پژوهشگران معین طاهری ، مهدی مدبری فر ، پیمان کریمی ، میلاد همتی ، سید امیر احمدیان

چکیده

کشش عمیق یکی از مهمترین فرآیندهای شکل دهی ورق می باشد و به صورت گسترده ای در تولید انبوه قطعاتی با وزن کم و استحکام بالا مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل دهی قالب های مستطیلی، بیشتر خرابی ها در اثر تمرکز تنش در لبه های تیز ماتریس و سنبه اتفاق می افتند. طراحی بلانک اولیه مناسب یک مرحله کلیدی در طراحی فرآیند تولید قطعه برای تولید قطعه با شکل خاص و جلوگیری از شکست، اهمیت زیادی دارد. ابعاد بلانک اولیه که شامل شکل پروفیل ورق و ضخامت بلانک اولیه می باشد، مشخص کننده نسبت کشش قطعه بوده و تاثیر به سزایی در شرایط فرآیند دارد. در این مقاله محاسبه ابعاد بلانک های اولیه از طریق کدنویسی ماکرو در نرم افزار سالیدورکس به دست آمده است. پروفیل های به دست آمده از طریق نرم افزار سالیدورکس در نرم افزار آباکوس مدل شده و تحت تحلیل اجزا محدود قرار گرفته است. در نهایت با تحلیل مقایسه کانتور بلانک اولیه بهینه خروجی ماکرو با سایر کانتورهای بلانک های استاندارد، حداقل کردن دورریز در کانتور بلانک اولیه بهینه نتیجه شده است.