1403/01/28
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه و بهبود قدرت تشخیص یک انکودر خازنی خطی با لغزنده نامقید و استفاده از القای الکترواستاتیکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
انکودر خازنی، انکودر افزایشی، انکودر خطی، لغزنده بی سیم
سال 1396
پژوهشگران مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی(استاد مشاور)، مریم طالب شمس آبادی(دانشجو)

چکیده

امروزه اندازه گیری جابه جایی های بسیار کوچک که با چشم انسان قابل مشاهده نیستند، در بسیاری از علوم و فنون در عملکرد دقیق دستگاه ها و ابزارها اهمیت به سزایی دارد. انکودرهای خطی از جمله ابزارهای اندازه گیری جابه جایی هستند که خروجی آن ها به طور مستقیم قابل انتقال به کامپیوتر جهت کنترل ابزارهای متصل به خود در فرآیند اتوماسیون است. با افزایش نیاز به اتوماسیون در صنایع، نیاز به انکودرها نیز رو به افزایش است. در چنین شرایطی، نیاز به انکودری با قدرت تشخیص بالا و قیمت پایین بیش از پیش احساس می شود. در این پایان نامه، یک انکودر خطی خازنی جدید با ویژگی لغزنده ی نامقید با قدرت تشخیص بالاتر از دو نمونه ی ساخته شده ی قبلی در ایران و جهان ساخته می شود. عناصر اصلی انکودر از فیبر مدار چاچی ساخته شده اند، بنابراین هزینه ی ساخت و تولید آن به طور نسبی پایین است. این انکودر شامل یک استاتور نازک بلند و یک لغزنده ی نازک کوتاه است. استاتور شامل الکترودهای دو فاز در نقش فرستنده و الکترودهای چهار فاز در نقش گیرنده است. لغزنده نیز شامل الکترودهای دو فاز واسطه می باشد. الکترودهای واسطه، اطلاعات موقعیت را به الکترودهای گیرنده منتقل می کنند و تغذیه‎ی خود را نیز از طریق القای الکترواستاتیکی دریافت می کنند. بنابراین، نیاز به اتصال سیم الکتریکی به لغزنده وجود ندارد. این ویژگی، در مواردی که سیم های الکتریکی موجب اختلال مکانیکی می شوند، مفید واقع می شود. به علاوه، با استفاده از یک قاب مناسب جهت حرکت عاری از لغزش ناخواسته ی لغزنده و یک برد پردازش سیگنال مناسب، امکان ایجاد خروجی پایدار برای انکودر فراهم شده است. انکودر ساخته شده با گام الکترودهای استاتور 250 میکرومتر و گام الکترودهای لغزنده 500 میکرومتر مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی نشان داد که با 5/37 درصد کاهش در گام الکترودهای نمونه ی ساخته شده ی قبلی در ایران امکان ایجاد دو قدرت تشخیص الکترونیکی 976/0 و 24/0 میکرومتر برای انکودر فراهم می شود. آزمایش انکودر با این قدرت تشخیص های الکترونیکی، بیان گر کاهش 25 درصدی خطا در انکودر جدید نسبت به نمونه ی قبلی است. در نتیجه قدرت تشخیص انکودر بهبود یافته است. حداکثر میزان خطا در انکودر جدید 3 درصد و برابر 15± میکرومتر است.