1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت یک موتور لنگ صفحه ای با استفاده از نیروی محرکه سیم های آلیاژ حافظه دار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
موتور غلتشی، موتور لنگ، مکانیزم انعطاف پذیر صفحه ای، محرکه حافظه دار دورانی
سال 1395
پژوهشگران محمد عباسی گواری(دانشجو)، مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)، یوسف پاینده(استاد مشاور)

چکیده

امروزه موتورهای لنگ به عنوان محرکه هایی با قابلیت تولید حرکت دوارنی با گشتاور بالا بدون نیاز به گیربکس خارجی، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. این پژوهش شامل طراحی مفهومی، طراحی تحلیلی، شبیه سازی، ساخت نمونه آزمایشی و بررسی عملکرد یک موتور لنگ صفحه ای با مکانیزم انعطاف پذیر است که توسط سیم های آلیاژ حافظه دار، راه اندازی می شود. انبساط و انقباض ترتیبی سیم های آلیاژ حافظه دار توسط مکانیزم انعطاف پذیر و سیستم چرخ دنده ای موتور شامل یک چرخ دنده داخلی و یک چرخ دنده خارجی به یک حرکت منحنی الخط صفحه ای با مسیر دایره ای و سپس به حرکت دورانی پیوسته و نامحدود تبدیل می شود. پس از طراحی سیستم چرخ دنده ای برمبنای محدوده حرکت قابل دستیابی ناشی از تغییر طول سیم های آلیاژ حافظه دار، رابطه بین گشتاور خروجی، پارامترهای هندسی موتور و تنش در سیم آلیاژ حافظه دار استخراج شد. همچنین پارامترهای مکانیزم انعطاف پذیر، شامل طول، ارتفاع، ضخامت و تعداد تیغه های انعطاف پذیر به منظور تعیین سختی مکانیزم مورد تحلیل قرار گرفتند. سپس تحلیل فرکانسی با روش اجزای محدود انجام شد تا میزان استحکام ساختاری و پایداری عملکردی مکانیزم طراحی شده، بررسی گردد. برای بررسی قابلیت اجرایی شدن و کارایی موتور طراحی شده، یک نمونه آزمایشی از آن ساخته شد. نتایج تجربی نشان از توانایی موتور در تولید حرکت دورانی پیوسته و نامحدود و تکرارپذیری در ماکزیمم گشتاور خروجی موتور دارد. با توجه به ویژگی های موتور، استفاده از آن در کاربری هایی که فضای محدودی داشته و نیاز به گشتاور بالا و سرعت پایین دارند، مناسب می باشد.