1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پایداری و تعادل سکوهای حفاری دریایی خود بالا بر سیستم مت ساپورت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سکوی حفاری دریایی، مت ساپورت، اسپادکن، جک آپ، نیروهای محیطی
سال 1393
پژوهشگران مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، سید حمید هاشمی(استاد مشاور)، مهدی میرزائی (علوم دامی)(دانشجو)

چکیده

صنعت نفت بی شک یکی از صنایع مهم در زندگی بشر است که از لحاظ اقتصادی، فناوری و راه بردی برای تمام کشورها دارای اهمیتی خاص است. یکی از بخش های مهم این صنعت که گام اول در بهره برداری از منابع نفتی محسوب می شود، حفاری و فناوری مربوط به آن است. با توجه به عمق آب و نوع بستر دریا، از سکوهای مختلفی جهت حفاری در دریا استفاده می شود. متداولترین نوع آنها، که در خلیج فارس نیز به دلیل عمق کم آب کاربری زیادی دارد، سکوهای حفاری خود بالابر (جک آپ) هستند. شرکت ملی حفاری ایران نیز یک نمونه از این سکوها را با نام سکوی شهید مدرس در اختیار دارد. شرایط کاری این سکوها که در شرایط مختلفی محیطی از نظر وزش باد و امواج وجود دارد امکان ناپایداری و گاهی غرق شدن این سکوها را بوجود می آورد. در این پژوهش پایداری و تعادل این سکوی حفاری دریایی مت ساپورت مورد استفاده صنعت نفت ایران در شرایط عملیاتی و با توجه به نوع موج در خلیج فارس بررسی شده است. در ابتدا سکوی مورد نظر مدل شده و سپس در نرم افزار آباکوس تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی قرار گرفته است. نیروهایی که در این تحلیل بر سکو اعمال شدند شامل جریان امواج، باد، شناوری و نیروی جاذبه میباشد. نهایتا جابجایی سکو در شرایط بحرانی و طوفانی بدست می آید.