1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
گوسفند افشاری مقاوم به حرارت با افزایش وزن بالا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تنش حرارتی، عملکرد تولیدی، گوسفند افشاری
سال 1396
پژوهشگران احسان محجوبی ، داود زحمتکش ، مهدی حسین یزدی

چکیده

گوسفند افشاری یکی از برترین نژادهای گوشتی ایران است که مقاومت بالایی به تنش حرارتی دارد. سلسله مطالعاتی جهت بررسی عملکرد این نژاد در تنش حرارتی انجام شده است. در مطالعات کنترل شده دمایی با تنش حرارتی ملایم )دما بین 27 تا 43 درجه سانتیگراد( و شدید )دما بین 33 تا 45 درجه سانتیگراد( افزایش وزن روزانه به ترتیب 230 6 بودند. در آزمایش سوم )غیر کنترل شده از لحاظ / 6 و 66 / و 200 گرم در روز و افزایش وزن به خوراک به ترتیب 25 4 بود. این / دمایی دما و زیر تابش نور آفتاب( افزایش وزن روزانه 403 گرم و نسبت خوراک به افزایش وزن روزانه 47 مطالعات نشان داد که حتی در شرایط کنترل شده دمایی نیز افزایش روزانه وزن این نژاد قابل قبول است و در زیر نور آفتاب نیز گوسفند افشاری قادر است افزایش وزن های بسیار بالایی داشته باشد.