1403/01/24
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی الهه گیاه هوم در دو حماسه شاهنامه و گیلگمش
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ادبیات تطبیقی. الهه. گیاه هوم. حماسه. شاهنامه. گیلگمش
سال 1400
پژوهشگران مهرداد اکبری(استاد راهنما)، مسعود کشاورز(استاد راهنما)، پگاه بیات(دانشجو)

چکیده

یکی از گیاهان استوره‌ای ایران که در بیشتر نوشته‌های دینی و تاریخی باستان از آن نام برده‌شده، گیاه هوم است. هوم را همان گیاه دارویی« افدرا» (ephedra) می‌دانند که دارای مقدار زیادی ماده‌ی «افدرین» است و به‌کاربردن زیاد این ماده شادمانی و شوری در آدمی به‌همراه می‌آورد. رویشگاه آن در ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان گزارش شده‌است. ویژگی این گیاه گل‌های زرد و کوچک و الیاف پر آن است. در «هوم‌یشت» درباره‌ی ویژگی گیاه هوم می‌خوانیم: «زایمان آسان و