1403/02/03
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل شیوه های مخالف خوانی از نگاه دیگر در مقالات شمس
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سطوح انتزاع، مخالف خوانی، مقالات شمس
سال 1398
مجله فصلنامه نقد ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران مهرداد اکبری ، مهدی رضا کمالی بانیانی

چکیده

مقالات شمس یکی از معتبرترین متون منثور عرفانی است که بسیاری از سخنان نویسنده در آن حاصل در هم آمیختگی و تلاقی امور مختلف در سطوح عینی و ذهنی بوده است. در این متن همچون بسیاری از متون عرفانی دیگر نظام دلالت گشوده است و این امر توان کشف و خلق افق ها و تجربه های تازه را در زبان به وجود می آورد. شمس نیز در بسیاری از موارد دیدگاه های سنتی مببنی بر امور و سطوح معهود را در هم شکسته و با دیدگاهی متفاوت و چینشی متمایز کارکردهای مجازی زبان را به خدمت گرفته و معناهای متفاوت تازه ای را خلق کرده است. پس از تحقیق صورت گرفته مشاهده شد که نویسنده در نقش سوژه برای دستیابی به سطحی جدید گاه در ابتدا چارچوب باور و یا اعتقاد مرسوم را شکسته است و سپس با پیوندی که میان سطوح انتزاع جدید برقرار کرده از مسیر پیشین منحرف شده و با فرایندی انحرافی به خوانشی مخالف، سطح تازه ای از معنا را خلق کرده است.