1403/02/03
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
هم پایگی و بازی مقید در شعر " تنها صداست که می ماند"
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
هم پایگی، بازی مقید، پرسش ضمنی، فروغ فرخزاد
سال 1396
پژوهشگران مهرداد اکبری

چکیده

شعر تنها صداست که می ماند از دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد از جمله اشعاری است که می توان آن را در زمره ی متن های گشوده در نظر گرفت. یکی از مهمترین دلایل این ویژگی به کار گرفتن بندهای هم پایه از آغاز تا پایان این شعر است. بندهای هم پایه به مثابه تمهیدی بلاغی در این شعر، با ایجاد زمینه ای برای مطرح شدن پرسش های ضمنی، دلالت های صریح را به سوی دلالت های ضمنی سوق می دهند و بدین طریق بستارهای تفسیری را به یاری طلب کردن مشارکت خواننده به وضعیتی مبتنی بر گشودار تبدیل می کنند.