1403/02/03
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفه دزدان گلستان سعدی (باب سیرت پادشاهان، حکایت چهارم)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مهارت انتقادی، منش انتقادی، سعدی، راسل
سال 1395
مجله ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)
شناسه DOI
پژوهشگران مهرداد اکبری ، عباسعلی وفایی

چکیده

فلسفۀ تحلیلی تعلیم و تربیت، توضیح و تحلیل ساختار فکر از طریق تحلیل های منطقی و زبانی است. در نزد بسیاری از فیلسوفان تحلیلی ایضاح گزاره های فلسفی از طریق تحلیل مفاهیم راهگشای حل مسئله های تربیتی کودکان است. برتراند راسل سهم مهمی در تعلیم و تربیت کودکان داشته است. از آنجا که سعدی نیز به امر تعلیم و تربیت توجه شایانی داشته در مقاله پیش رو حکایت طایفه ی دزدان محل سنجش برتراند راسل و سعدی شیرازی قرار گرفته است.