1403/01/25
مسعود کشاورز

مسعود کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6585-2752
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی وجوه پیکارسک در چهار اثر ایرانی و غربی(ماشاله خان در بارگاه هارون الرشید، همسایه ها، تام جونز و اتحادیه ابلهان)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ل
سال 1402
پژوهشگران حجت اله امیدعلی(استاد راهنما)، مسعود کشاورز(استاد راهنما)، فروزان رادان(دانشجو)

چکیده

ل