1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی ورزشی اندام فوقانی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
اصول ارزیابی و درمان-اسیب های اندام فوقانی-دستها
سال 1401
پژوهشگران مسعود گلپایگانی

چکیده

آسیب های اندام فوقانی در نواحی دست ها،شانه ها،مچ دست و انگشتان بشترین سهم را در ورزشها نشان می دهد .توجه به نحوه بروز آسیب ،اقدامات لازم برای پیشگیری و درمان اسیب های ورزشی از مهمترین محورهای مورد نیاز می باشد.